Το αγαπημένο “υποβρύχιο” σε συσκευασία «Πλαστικά Κοτρώνης»