Η επιχείρηση «ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ» δεσμεύεται και εγγυάται :

Τα προιόντα που προσφέρει στους πελάτες και καταναλωτές της να είναι ασφαλή, αφού όλα τα σύγχρονα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα έχουν ληφθεί από τη φάση του σχεδιασμού τους.

Για την επίτευξη αυτής της πολιτικής η εταιρία μας:

  • Εφαρμόζει πιστά την υφιστάμενη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία
  • Εφαρμόζει τις αρχές της Ανάλυσης Κινδύνων (HACCP) στο σύνολο των παραγωγικών της δραστηριοτήτων
  • Σχεδιάζει, λειτουργεί και συντηρεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής των προιόντων της χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό
  • Διαθέτει μηχανισμούς άμεσης επέμβασης και αντίδρασης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο
  • Βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο, υπεύθυνο, ενήμερο και έμπειρο προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία όλων των παραπάνω

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρεία έχει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 22000:2005 και BRC/IoP V5. Το σύστημα αυτό το εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις παραγωγής πλαστικών σκευών συσκευασίας τροφίμων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση του εξοπλισμού, τη βελτίωση και συνεχή ροή τεχνογνωσίας και συνεχή κάλυψη απαραίτητων αναγκών που προκύπτουν. Η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επιχείρησης «ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Κ.ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ», κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και ανασκοπείται ετησίως κατ΄ελάχιστο ως προς την καταληλλότητά της.